Gmina Jastrzębia może pochwalić się bogactwem oraz dużą różnorodnością fauny i flory. Jako teren wiejski posiada dużo terenów zielonych i lasów, przepływają przez nią urokliwe rzeki, bogactwo wód powiększają stawy,  a na samym jej skraju rozpoczyna się gęstwina puszczy. W każdym z tych mikrośrodowisk kryją się niesamowite stworzenia i rośliny, i w każdym można poczuć unikalny, urokliwy nastrój i klimat.

 

Rozległe łąki położone na skraju lasów, oraz bliskość akwenów wodnych tworzą z na obszarach gminy Jastrzębia ciekawe tereny spacerowe, które mogą nasycić zmysł estetyczny i potrzebę przestrzeni.

 

 

Krajobraz terenów gminnych kształtowany jest w dużej mierze przez pola i użytki zielone. Łąki i uprawy okolicznych rolników tworzą scenerię jakby żywcem wziętą z opisów polskiej przyrody w utworach Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej.

 

Żywioł wody na terenach Gminy jest reprezentowany przez przepływające przez nie liczne rzeki, w tym największe – Mleczną, Pacynkę i Radomkę oraz w postaci okolicznych stawów. Stawy choć dość niewielkie, są malownicze i obfite w ryby.

Wszystkie wymienione rzeki są spławne i można organizować na nich spływy kajakowe, a bodaj najciekawszymi i najłatwiej dostępnymi miejscami widokowymi na nie są mosty. Przez Radomkę przeprawy mostowe znajdują się w Goryniu i na trasie między Jastrzębią a Bartodziejami. Przez Pacynkę piękny widok rozpościera się z mostku przy osadzie Pacyna w Kozłowie.

Dodatkową atrakcją jest możliwość zobaczenia elektrowni wodnej, która mieści się na Radomce. Elektrownia została wyposażona jako pierwsza w Polsce w turbinę Archimedesa (ślimakową)  i ma moc ok. 80 kW. Wybudowana została na istniejącym już Jazie – tamopodobnej budowli regulującej poziom wody w rzece. Elektrownia znajduje się w Goryniu.

Również w Goryniu, tuż obok lokalnego kościoła, znajduje się kolejna wodna atrakcja gminy – malownicze łowisko 3 stawy. Innym wartym zobaczenia terenem wodnym jest staw obok PSP w Jastrzębi.

Okoliczne lasy to głownie lasy mieszane gdzie króluje sosna, dąb, grab i jodła. Drzewostan jest róznorodny i bogaty, znajduje się tu wiele okazów drzew które dorastają do pomnikowych rozmiarów.

Klejnotem lokalnych obszarów leśnych jest bez wątpienia Puszcza Kozienicka, do której wejście znajduje się w Kozłowie, gdzie mieści się leśny parking. Puszcza, dzięki gęstej roślinności charakteryzuje się własnym mikroklimatem, a średnia temperatura roczna jest około 0,5 °C wyższa niż na terenach wokół puszczy, a opady większe . Dzięki temu okres wegetacyjny jest w niej dłuższy, i rosnąć tam mogą rośliny nawet podgórskie i górskie.

Puszcza i lasy są też pełne grzybów. W Puszczy Kozienickiej można spotkać większość rodzajów występujących na terenie Polski dziko rosnących grzybów jadalnych.