Fauna

Obszary naturalne gminy Jastrzębia są niezanieczyszczone i różnorodne, co sprawia, że bogata jest również fauna tych terenów.

Mikroświat

Stawonogi to najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na ziemi, a zaliczające się do tego typu owady, to najliczniejsza grupa tych zwierząt. Choć dla wielu z nas kojarzą się z często z czymś niebezpiecznym czy odpychającym to można powiedzieć, że jest to krzywdzący stereotyp. Owady to podstawa łańcucha pokarmowego, bez której nie mogłoby istnieć wiele innych gatunków zwierząt. Dzięki nim pożywienie mają np. jaszczurki, ptaki czy nietoperze. Odpowiadają również za zapylanie roślin, bez czego utrudnione przetrwanie miałby również człowiek. Pożyteczność owadów w tym zakresie wykorzystywana była przez miejscową ludność. Bliskość gęstwiny lasu pozwoliła na rozwinięcie tradycji bartniczych, czego owocem jest nazwa wsi Bartodzieje, gdzie i dzisiaj kultywuje się pszczelarstwo.

W gminie Jastrzębia można spotkać wiele z ponad 30 tysięcy gatunków owadów żyjących w Polsce. Bodaj najurodziwszymi są ważki, które można spotkać dzięki obfitości miejsc bogatych w wodę, oraz chrząszcze. Letnie spacery na pewno umilą nam odgłosy świerszczy i widok świetlików.

Z innych stawonogów współtworzących piękno lokalnego mikroświata warto wymienić jeszcze pajęczaki, w tym w szczególności uroczo wyglądającego skaknuna i tygrzyka paskowanego.

Fauna wodna - płazy i gady

Liczne niezanieczyszczone cieki wodne i stawy, niosą ze sobą bogactwo organizmów wodnych. Występujące w stanie naturalnym można spotkać tu ryby łowne takie jak: leszcz, płoć, lin szczupak, sandacz czy kleń. Ale również gatunki chronione jak Różanka czy piskorz. Ciekawymi mieszkańcami tutejszych wód są również minogi – bezżuchwowce odżywiające się pasożytniczo. O czystości rzek świadczy występowanie bobrów i małż, które do życia potrzebują całkowicie czystej wody. Licznie spotykanym gatunkiem małży jest szczerzuja pospolita.

Występuje 13 z 18 gatunków płazów występujących w Polsce oraz 6 z 9 gadów. Skład gatunkowy omawianych grup zwierząt jest typowy dla obszarów nizinnych. Wyjątkiem są występujące Puszczy Kozienickiej okazy żółwi błotnych – będących w Polsce pod ścisłą ochroną.

Zwierzyna łowna, ptaki i nietoperze

Puszcza Kozienicka historycznie była miejscem polowań, a w mięso zaopatrywały się tu armie na czas wypraw wojennych. Najsłynniejsze z polowań jakie odbyły się w Puszczy to tzw. Wielkie Łowy podczas, których zbierano zapasy na Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim trwającą w latach 1409 – 1411, w tym na walną bitwę pod Grunwaldem w 1410 roku.

Choć zwierzostan nie jest już tak bogaty jak dawniej to nadal na terenach gminy występują liczne sarny, jelenie, łosie, daniele, oraz dziki i zające. Spotkać można również ptaki łowne jak bażanty czy kuropatwy.

Poza ptakami łownymi gnieżdżą się tutaj ptaki drapieżne – sokoły, orły, jastrzębie i myszołowy. Tradycje sokolnicze są głęboko zakorzenione historii osad graniczących z puszczą, i jest możliwe że sama Jastrzębia zawdzięcza swoją nazwę występującym tu i wykorzystywanych do polowań ptakom.

Innymi ptakami, które można spotkać na terenach gminnych są rzadkie bociany czarne i czaple. Występują tu również nietoperze, które pomagają oczyszczać przestrzeń powietrzną min. z komarów.