Kościół w Jastrzębii

Dwunawowy  kościół zbudowany  w latach 1982–1987 staraniem ks. Antoniego Łukaszka.